Media

बात मारूम | Baat Marum Podcast

बात मारूम पर्यावरण, वातावरण, र समुदायमा केन्द्रित रहेकाे प्रकृति संरक्षण तथा अध्ययन केन्द्रद्वारा सुरू गरीएकाे पडकास्ट हाे ।

Baat Marum is a podcast dedicated to discussing ecology, environment, and community, produced by Nature Conservation and Study Centre (NCSC) Nepal.

NCSC Blog

हाम्रा साथीहरूले दिगाे भविष्यकाे विषयमा समसामयिक लेखहरू लेखेका छन् । काैसी खेतिदेखि दिगाे जीवनशैलीसम्ममा अाफ्ना कुराहरू राखेका छन् ।

Our team members write blogs on relevant topics for sustainable future of our planet. They have written on issues such as rooftop farming to sustainable living.